tirsdag den 25. november 2014

Så har Goodbye Europa pause igen efter to ugers forestillinger for gymnasier og udskolings klasser

Jeg er stadig stolt af min scenografi

foto Seimi Nørregaard

mandag den 23. juni 2014

Stumbel into the undergrowth Mellemrum festival 2014


Seimi Nørregaard performing at x-act festival Mellemrum 2014 photo Per Morten Abrahamsen
In May I was invitede to perform at the Mellemrum festival.


Kurator Kitt Johnson About Mellemrum

We have reached the fourth
Mellemrum festival, which every
other year subjects a section
of the urban landscape to a
performative interpretation.
In 2008 the city centre supplied
the asphalt. In 2010, Nørrebro, and in 2012, Vesterbro.

MELLEMRUM is now confronted with a different type of urban structure, namely the klondike of the city fringe. The tour in May 2014 has come to Sydhavnen (the south harbour), as Kgs. Enghave is also called: A sparsely populated area, the borders of which are still up for negotiation.

Nine artists/-groups each give their own interpretation of
a personally selected site in Sydhavnen
20 locals take part.
And three urban tours are created.

Seimi on the sitespecifik

"Such a lovely place, which plucks the heartstrings, with neighbours and reality to dance with. It is true ground we tread upon, branches we push aside, asphalt we scrape our knees upon. It is water dripping from the sky, infinitely vast above us. I am very fond of reality. Even if it scares me a little."

falder ud i krattet på mellemrumfestival 2014

Seimi Nørregaard på x-act festival Mellemrum 2014 foto Per Morten Abrahamsen

I maj var der Mellemrum festival og jeg var inviteret til at lave en performance.

Arrangør Kitt Johnson om Mellemrum

Vi er nået til nr. 4 i rækken af
Mellemrums festivaler, der hvert
andet år i maj udsætter et snit
af det urbane landskab for en
performativ fortolkning.
I 2008 var det Indre By der lagde
asfalt til. I 2010 Nørrebro og 2012 Vesterbro. 
MELLEMRUM konfronteres nu med en anden type urban struktur, nemlig randområdets klondike. Således er turen i maj 2014 kommet til Sydhavnen, som Kgs. Enghave bliver kaldt: et tyndtbefolket område hvis grænser er til stadig forhandling.

Ni kunstnere/-grupper giver hver deres fortolkning af
et personligt udvalgt sted i Sydhavnen
20 lokale spiller med.
Og tre byvandringer bliver til.
God fornøjelse Seimi om det stedspecifikke

"Sådan et dejligt sted, der rammer lige I hjertet, med naboer og virkelighed at danse med. Det er ægte jord vi træder på, grene vi skubber til side, asfalt vi skraber knæene imod. Det er vand der drypper fra himmelen, der er uendelig stor over os. Jeg kan så godt lide virkeligheden. Om end den skræmmer mig lidt."tirsdag den 4. marts 2014

Hulerum i Nikolaj kunsthalBygge huler.

Hulerum var en undersøgelse af, hvordan mennesker udtrykker sig gennem deres rum og deres hjem. Et "mit sted", der kan anskues som et tredimensionelt portræt af det menneske, der beboer det. Hjemmet afspejler både, hvem man er, og hvem man gerne vil være.
Liva, Pil og Kalles hule. Til te i slotshulen
Lucas, Victor Numi og Kirks hule. Fanget på havets bund
Vilfred, Alma og Isaks hule. Skoven i skabet.

Hulerne blev skabt sammen med 5 årige fra børnehaven Stenurten fra Nørrebro og fra børnehaven Vartov i Indre By. Børnene valgte et tema for hulen, som de derpå byggede og indrettede sammen med Seimi Nørregaard og hendes assistent Lærke Christina Hansen, samt voksne fra børnehaverne.
Hulerne udviklede sig fra dag til dag i en vekslen mellem legen i og konstruktion af hulerne. Hulerne blev udstyret med stemning i form af lyd, lys, dufte, objekter i hulen. De udvidede sig og fik flere lag gennem iscenesatte og fortalte historier, samt forbindelser mellem hulerne med butikker, billetter og beskeder.

Besøgendevar  velkomne til at bygge sin egen hule, bygge videre på de eksisterende eller lege i dem.
Hulerum var en del af festivalen Live Art for Børn, 6.-16.februar 2014
Projektet er støttet af Statens Kunstfond under Huskunstnerordningen.