mandag den 26. januar 2015

Arbejd arbejd
Et rummeligt digt af og med Seimi Nørregaard
Spiller på Metropolis festivalen 24.-25. aug.
Køb billetter og læs mere på Københavns Internationale Teaters hjemmeside

Tag varmt tøj på
der vil være arbejde at få
Adgang sker på eget ansvar
Der er ingen forsikring der dækker hvis du kommer til skade
Du får ikke løn for dit arbejde


foto Seimi Nørregaard
ARBEJD ARBEJD er en performanceinstallation om arbejde. 
Seimi Nørregaard er idékvinden, tekstforfatteren, koreografen, scenografen, kostumieren og lys- og lyddesigneren bag ARBEJD ARBEJD. Med forestillingen videreudvikler hun dele af værket VRANGSIDEN (et samarbejde med Boaz Barkan), som blev vist på Eventministeriet Skuespilhuset, Det Kongelige Teater, i 2012.

ARBEJD ARBEJD spillede første gang på det Frie Felts Festival januar 2015 og spiller snart igen på Metropolis festivalen i København


torsdag den 15. januar 2015

Ansøgning om Stjernen i æblet

Så har Boaz Barkan og jeg modtaget støtte til at lave  Stjernen i æblet... og  Hest kommer på banen igen..

 
Her er Hest i Englestuen på Carte Blanche i 2012 foto Seimi Nørregaardtirsdag den 25. november 2014

Så har Goodbye Europa pause igen efter to ugers forestillinger for gymnasier og udskolings klasser

Jeg er stadig stolt af min scenografi

foto Seimi Nørregaard

mandag den 23. juni 2014

Stumbel into the undergrowth Mellemrum festival 2014


Seimi Nørregaard performing at x-act festival Mellemrum 2014 photo Per Morten Abrahamsen
In May I was invitede to perform at the Mellemrum festival.


Kurator Kitt Johnson About Mellemrum

We have reached the fourth
Mellemrum festival, which every
other year subjects a section
of the urban landscape to a
performative interpretation.
In 2008 the city centre supplied
the asphalt. In 2010, Nørrebro, and in 2012, Vesterbro.

MELLEMRUM is now confronted with a different type of urban structure, namely the klondike of the city fringe. The tour in May 2014 has come to Sydhavnen (the south harbour), as Kgs. Enghave is also called: A sparsely populated area, the borders of which are still up for negotiation.

Nine artists/-groups each give their own interpretation of
a personally selected site in Sydhavnen
20 locals take part.
And three urban tours are created.

Seimi on the sitespecifik

"Such a lovely place, which plucks the heartstrings, with neighbours and reality to dance with. It is true ground we tread upon, branches we push aside, asphalt we scrape our knees upon. It is water dripping from the sky, infinitely vast above us. I am very fond of reality. Even if it scares me a little."

falder ud i krattet på mellemrumfestival 2014

Seimi Nørregaard på x-act festival Mellemrum 2014 foto Per Morten Abrahamsen

I maj var der Mellemrum festival og jeg var inviteret til at lave en performance.

Arrangør Kitt Johnson om Mellemrum

Vi er nået til nr. 4 i rækken af
Mellemrums festivaler, der hvert
andet år i maj udsætter et snit
af det urbane landskab for en
performativ fortolkning.
I 2008 var det Indre By der lagde
asfalt til. I 2010 Nørrebro og 2012 Vesterbro. 
MELLEMRUM konfronteres nu med en anden type urban struktur, nemlig randområdets klondike. Således er turen i maj 2014 kommet til Sydhavnen, som Kgs. Enghave bliver kaldt: et tyndtbefolket område hvis grænser er til stadig forhandling.

Ni kunstnere/-grupper giver hver deres fortolkning af
et personligt udvalgt sted i Sydhavnen
20 lokale spiller med.
Og tre byvandringer bliver til.
God fornøjelse Seimi om det stedspecifikke

"Sådan et dejligt sted, der rammer lige I hjertet, med naboer og virkelighed at danse med. Det er ægte jord vi træder på, grene vi skubber til side, asfalt vi skraber knæene imod. Det er vand der drypper fra himmelen, der er uendelig stor over os. Jeg kan så godt lide virkeligheden. Om end den skræmmer mig lidt."tirsdag den 4. marts 2014

Hulerum i Nikolaj kunsthalBygge huler.

Hulerum var en undersøgelse af, hvordan mennesker udtrykker sig gennem deres rum og deres hjem. Et "mit sted", der kan anskues som et tredimensionelt portræt af det menneske, der beboer det. Hjemmet afspejler både, hvem man er, og hvem man gerne vil være.
Liva, Pil og Kalles hule. Til te i slotshulen
Lucas, Victor Numi og Kirks hule. Fanget på havets bund
Vilfred, Alma og Isaks hule. Skoven i skabet.

Hulerne blev skabt sammen med 5 årige fra børnehaven Stenurten fra Nørrebro og fra børnehaven Vartov i Indre By. Børnene valgte et tema for hulen, som de derpå byggede og indrettede sammen med Seimi Nørregaard og hendes assistent Lærke Christina Hansen, samt voksne fra børnehaverne.
Hulerne udviklede sig fra dag til dag i en vekslen mellem legen i og konstruktion af hulerne. Hulerne blev udstyret med stemning i form af lyd, lys, dufte, objekter i hulen. De udvidede sig og fik flere lag gennem iscenesatte og fortalte historier, samt forbindelser mellem hulerne med butikker, billetter og beskeder.

Besøgendevar  velkomne til at bygge sin egen hule, bygge videre på de eksisterende eller lege i dem.
Hulerum var en del af festivalen Live Art for Børn, 6.-16.februar 2014
Projektet er støttet af Statens Kunstfond under Huskunstnerordningen.


lørdag den 30. november 2013

Drømte mig en drøm i nat

Installation med videoprojektion, lydhistorier, narrativ lys og lyd. En Sanseudstilling for børn i aldren 3- 14 år et samarbejde med kunstner Marika Seidler vist på BRANDTS KUNSTHAL i ODENSE og SANSELÅVEN VESTFOSSEN I NORGE 2011. 


Installationen er inspireret af den Italienske arkitekt Palladios Teatro Olympico fra 1600 tallet. I installationen er billedet foldet ud fra maleriets ramme til et rummeligt perspektiv. Billedets komponenter natur, bygninger, bjerge og himlen er bredt ud over udstillings rummets 20 meter i 2D fløje.

I Teatro Olympico er bygge elementernes størrelses forhold forstærket, så en større afstand opleves inden for færre meter. Perspektivet er forvredet for at snyde øjets perception af afstande og dybde. I installationen opleves træer, huse, bjerge og solen langt væk som store, men på gåtur gennem installationen vil husene gå børnene til livet. Og børnene opnår en forståelse for at perspektiv på en flade skabes i øjet.

Installationens tidslighed løber fra aften nat til morgen. Igennem en hvid korridor kommer man til et udsyn over installations perspektivet, her kan børnene sætte sig på bænke og se igennem billedet fra det største træ med udbredt trækrone til det mindste hus inden de mørke bjerge, hvor månen/solen gemmer sig. En gul vej snor sig gennem det rumlige perspektiv, hvor bagsiden gemmer på universer børnene selv kan performe i; en spejlet seng, historier i et skab, en pels hule, en 1:20 cm model af installationen... For enden af rummet kan børnene hoppe rundt på bjerge og se tilbage på byen de har rejst igennem. Herfra ses et lilla farveperspektiv i lilla nuancer i stærk kontrast til den gule vej. Et hul i muren er månen/solen som børnene kan kravle igennem til et område med florlet lyst stof. Herfra kan man gå helt ud af installationen, gå ind igen gennem gangen, eller kravle tilbage gennem solen/månen.